Vyjádření ředitelky Památníku Lidice Mgr. Martiny Lehmannové

redakce 8.února 15:15

Vyjádření ředitelky Památníku Lidice Mgr. Martiny Lehmannové k výrokům představitelů SPD o táboře v Letech u Písku. Připojuji se k vyjádření ředitelky Muzea romské kultury k výrokům pana Tomia Okamury a dalších představitelů SPD, kterými zpochybnili existenci koncentračního tábora v Letech a genocidu Romů.

Vyjádření ředitelky Památníku Lidice Mgr. Martiny Lehmannové

Bagatelizace problematiky koncentračního tábora v Letech je o to hrozivější, že zazněla právě 27. ledna, tedy v Den památky obětí holocaustu.

Lety prošly dlouhým vývojem. Na počátku bylo ponížení, opovržení, utrpení a smrt. Následovalo zapomnění. Po něm ale přišlo rozvzpomenutí následované připomínáním a úctou k obětem. Zásluhu na tom, že Lety jsou dnes místem pietního připomínání obětí romského holocaustu, má řada lidí. Na samotném počátku objevování pravdy o Letech stál v 70. letech 20. století prof. Ctibor Nečas, který bohužel zemřel 19. prosince 2017.

Dnes zůstává vědomí rovnosti všech lidí. Vědomí toho, že jakékoliv znevažování hodnoty lidského života je naprosto nepřijatelné!

To posiluje všechny, kteří sdílejí hodnoty humanity.

Lidice, 7. 2. 2018

Mgr. Martina Lehmannová

Ředitelka Památníku Lidice.