CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ EUC KLADNO

Redakce 2.října 13:16

Chirurgické oddělení EUC Kliniky Kladno představuje primář MUDr. Daniel Ehrenberger Jednodenní péče lůžková (JPL), jak zní oficiální název pro tzv. jednodenní chirurgii, představuje chirurgické oddělení s personálním 24hodinovým zajištěním lékařské i sesterské péče. Tato oddělení umožňují individuálnější přístup, který pacienti oceňují. Díky moderním chirurgickým i anesteziologickým postupům a metodám lze dobu hospitalizace pacienta optimálně upravovat.

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ EUC KLADNO

Jaké chirurgické zákroky provádíte nejčastěji? Mohou k vám přijet i pacienti z jiné části republiky? Specializujeme se zejména na operace onemocnění žlučníku prováděné laparoskopickou technikou a na operace všech typů kýl. Miniinvazivní (laparoskopické) postupy využíváme také při operacích řešících onemocnění apendixu (slepého střeva) a při odstraňování nitrobřišních srůstů po předchozích operacích u pacientů, kterým mohou činit břišní obtíže. Používáme velmi efektivně moderní harmonický skalpel (přístroj pracující na principu ultrazvuku). V rámci komplexního mamocentra se provádějí operace nádorů prsů. Do spektra výkonů patří i některé zákroky řešící onemocnění oblasti konečníku. Provádíme také některé výkony na pohybovém aparátu. Ve specializovaných poradnách pro jednotlivá onemocnění, i poté na lůžkovém oddělení, poskytujeme péči pacientům zcela bez ohledu jejich na bydliště. Objednat se na vyšetření přes recepci kliniky je velmi jednoduché a termíny velmi krátké, abychom pacientům mohli poskytnout péči co nejdříve jak ambulantně, tak i při plánovaném operačním zákroku na lůžkovém oddělení. Které výkony v jednodenní chirurgii převažují? Plánované výkony nebo řešení úrazů? Operace patří do kategorie plánovaných výkonů, což při velmi dobré organizaci práce umožňuje především udržovat velmi krátké objednací časy k plánovaným zákrokům. Jednotliví pacienti jsou k operacím dopředu začleňovaní v rámci operačního plánu. Ze strany takového oddělení tedy nemusí docházet k rušení či změnám již naplánovaných termínů plánovaných operací.