Jízdné v městské dopravě zůstává stejné

redakce 31.srpna 19:17

Integrace Kladenska do systému příměstské hromadné dopravy přinesla řadu změn, ovšem i mnoho otázek a nedorozumění. Mezi zásadní patří tarify v kladenských městských autobusech. Jaké je jízdné v „mandelinkách“?

Jízdné v městské dopravě zůstává stejné

Cestující, kteří se pravidelně přepravují hromadnou dopravou pouze na území města Kladna, zaplatí stále stejně. Platí to pro všechny stávající tarify MHD včetně zlevněného korunového jízdného pro žáky, studenty i seniory.

Už první dny integrované dopravy ukázaly, že si cestující velmi často myslí, že v Kladně platí stejná průkazka a jízdné jako v Praze. Kladno ale není zařazeno do stejného tarifního pásma a tudíž nelze v kladenské městské dopravě uplatňovat kupony a slevy, které jsou platné pouze na linkách Dopravního podniku hlavního města Prahy.

„Kladno i Praha mají svou vlastní městskou dopravu.

Tarify, jízdní řády, jakož i slevy jsou v každém městě trochu odlišné a odvíjejí se od různých potřeb obyvatel i různých priorit spojených s městskými rozpočty. V kladenské hromadné dopravě jsou proto zachovány všechny výhody. Naopak integrace má především usnadnit cestování lidem, kteří jezdí z jednoho města do druhého,“ vysvětlil rozdíl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). Pokud cestující využívají především městskou hromadnou dopravu v Kladně a mimo město jezdí jen výjimečně, nadále jsou pro ně výhodné tarify MHD Kladno, a to nejlépe s využitím některé z čipových karet.
Jednotlivé jízdné z elektronické peněženky stojí 14 Kč a jízdenka opravňuje do 20 minut k přestupu na jinou městskou linku. Občanská měsíční jízdenka stojí 380 Kč, čtvrtletní 1120 Kč. Žáci, studenti středních škol denního studia a senioři hradí zlevněné jízdné 1 Kč za jízdu. Senioři starší 70 let hradí symbolické jízdné 1 Kč měsíčně. Všechny platné tarify na linkách MHD

Kladno jsou mimo tradičních informačních a předplatných míst rovněž na stránkách

www.csadkladno.cz.