ROZMĚRY A POŽADAVKY

Grafické zpracování inzerátů nám po provedení online objednávky zasílejte na mailovou adresu kamelot@kamelot.cz, případně nahrajte na naše ftp:
ftp.improx.cz Server: ftp.improx.cz
User: ftpkamelot
Pass: R5rde6anMM

Postupy a zásady dodání hotových inzercí (pokyny pro grafiky).

Dodané tiskové dokumenty by měly jít vytisknout bez dalšího zásahu do struktury dat. V případě nutnosti zásahu budete o této skutečnosti předem informováni, s uvedením ceny za nezbytné úpravy.

Upozorňujeme inzerenty, že barevné podání na běžných monitorech nemusí vždy korespondovat s hotovým výtiskem.

Rozměry inzerce

Obálka

Vnější a vnitřní titulní strana, vnější a vnitřní zadní strana Vnější a vnitřní titulní strana, vnější a vnitřní zadní strana
165 x 225 mm - čistý formát
171 x 231 mm - formát včetně 3 mm spadu

Strany bez bočního rozřaďovače

Celá strana: Celá strana:
165 x 225 mm - čistý formát
171 x 231 mm - formát včetně 3 mm spadu

Strany s bočním rozřaďovačem v jednotlivých sekcích

Celá strana: Celá strana:
155 x 225 - čistý formát
161 x 231 mm - formát včetně 3 mm spadu

Půlka strany: Půlka strany:
155 x 110 mm - čistý formát
161 x 116 mm - formát včetně 3 mm spadu

Formát souborů

Preferovaným výstupním formátem je formát PDF a to ve verzi 1.3 v tiskové kvalitě. Při dodání jiných datových formátů jako například cdr, doc, ai, apod., budete o možnosti tisku a nutnosti případných víceprací předem informováni.

Barevný prostor souborů

Tiskový soubor a veškeré v něm obsažené grafiky (písma, obrazy apod.) musí být v barevném režimu CMYK a nesmí obsahovat vložené ICC barevné profily. V případě alternativního barevného prostoru (RGB, Index, LAB apod.) či vložených ICC profilů je třeba vzít v úvahu následný barevný posun tisku, který nemusí odpovídat Vašemu záměru.

Rozlišení obrazů

Vložené bitmapové obrazy v tiskovém dokumentu by ideálně měly mít rozlišení 300 dpi. Případná vyšší rozlišení již nemají vliv na výslednou kvalitu a zbytečně zvyšují datový objem PDF souboru. Naopak, nižší než doporučená rozlišení obsažených bitmapových obrazů může kvalitu výsledného tisku výrazně snížit.

Spad

Spad dokumentu je přesah grafik a obrázků mimo čistý formát výsledné podoby tiskoviny. Ten je nezbytný pro závěrečné dokončovací práce na tiskovině (zejména pro řezání). Oficiálním standardem je navýšení 3 mm na každou ze stran tiskového dokumentu (viz dále uvedený nákres). Bez správně vytvořeného „spadu“ nelze tiskovinu oříznout do konečného rozměru v případě, že k okrajům tiskoviny přiléhají grafiky, obrázky, pozadí či ořezové značky.

Ořezové značky

Jde o technologické značky, které vymezují čistý formát papíru a slouží jako vodítka k pozdějšímu oříznutí tiskoviny do výsledného rozměru z tiskového archu. Tiskový dokument musí být opatřen ořezovými značkami. Jejich tloušťka by ideálně měla být 0,25 bodů o délce 3 mm. Ořezové značky nesmí zasahovat do prostoru „spadu“, tzn., že se umisťují až za „spad“.

Soutiskové značky

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu.

Rozměry inzerce Kladno Pokud je pro Vas finalní barevnost důležitá, je možné za poplatek 3000,- Kč zajistit digitální nátisk, který odpovídá barvám ofsetového tisku. Případné další požadavky se řeší individuelně.

Pro klienty, kteří nemají možnost dodat k tisku inzerát hotový, jej rádi vytvoříme.

Je nutno dodržet pouze tyto kroky:
Foto dodávejte v datové podobě na CD, flash disku nebo na paměťové kartě, data musí kvalitou odpovídat potřebám pro tisk. Dodat můžete i klasické fotografie, v případě zájmu Vám prostor či produkty může vyfotit náš fotograf. Texty dodávejte v běžných textových editorech.