Spolková činnost na Kladně

Spolková činnost na Kladně

Rok 2023 je u konce a všichni se těšíme na nové zážitky v roce 2024. Nejprve ale dovolte, abychom shrnuli spolkovou činnost na Kladně za uplynulý rok. Chtěli bychom v prvé řadě poděkovat všem aktivistům a členům kladenských spolků za jejich aktivní přístup k životu, neutuchající elán a stále nové nápady.

Roky po Covidu jsou ve spolkové činnosti jiné. S ohledem na věk a zdravotní stav se někteří tradiční zájemci o dění na Kladně ztratili ze společenského života, někteří během Covidové pauzy zplodili potomky a jejich plné vytížení s výchovou nové generace jim již neumožňuje organizovat tolik spolkových akcí, jako jsme byli zvyklý. Věříme, že až děti trochu povyrostou, opět tradiční spolky jako Halda zaplní naše stránky spolkových akcí. Držíme palce. Zároveň bychom chtěli vyjádřiv obdiv a uznání těm, kteří i přes mnohá úskalí stále zaplňují program kulturního života na Kladně.

V prvé řadě je to komunitní prostor Pod Třešní, kde se Alžběta Bitnarová stále snaží rozšiřovat jak samotný komunitní prostor, tak i rozmanitost možností trávit zde volný čas. Za podpory Statutárního města Kladna zde mají možnost využít programů děti ze znevýhodněných rodin za symbolické kurzovné (angličtina, divadlo v anglickém jazyce, jóga, či výtvarné kurzy).

Tradiční a nejpočetnější komunitou mezi kladenskými spolky pak zůstávají seniorské organizace. Množství aktivit, ať sportovních, kulturních, či osvětových, které spolky pořádají je neuvěřitelné a my jsme hrdým partnerem. V tomto roce bychom však rádi na tomto místě poděkovali nejenom spolkům, ale i Gymnáziu Kladno. Studenti a pedagogové se zapojili do mnoha akcí jako spoluorganizátoři a pro členy spolků zabezpečili nádherný program, či drobnosti na památku. Připomeňme akci „Jiřina Štěpničková“ v říjnu, „Antonín Čermák“ v květnu a nebo poslední akci ke Dni válečných veteránů.

A na co se můžete těšit v roce 2024? „Malý výhled do budoucnosti - hned v únoru bude opět již tradiční odhalení Kamenů zmizelých pro naše židovské spoluobčany (22.2.), větší akce u příležitosti chystaného Všesokolského sletu (13.4. představení v Městském divadle Kladno) a na podzim pak oslavy „35 LET SVOBODY“ vztahující se k výročí 17. listopadu 1989. dodává Gabriela Havlůjová, koordinátorka činnosti spolků a rozvíjení dědictví města Kladna.